Vzduchotechnika

Provádíme kompletní dodávky a montáž vzduchotechnického zařízení včetně navazujících profesí jako je MaR, topení a chlazení. Rozsah dodávek je od jednoduchých větracích zařízení po komplexní systémy úpravy vzduchu např. pro nemocniční aplikace. Dodáváme zařízení a elementy značek Fevi, Trane, Elektrodesign, Systemair a dalších.

Naši pracovníci na namontovaných zařízeních provádějí stálý servis. Servis zařízení spočívá především v jeho pravidelné údržbě, zahrnující výměnu vzduchových filtrů, klínových řemenů či čištění zařízení. Výjimkou nejsou ani opravy jakéhokoliv charakteru.

K výše uvedenému zpracováváme projekční dokumentace všech stupňů od úvodní studie až po realizační projekt.