Revize

Nedílnou součástí naší činnosti je provádění pravidelných revizí protipožárních klapek ve vzduchotechnických rozvodech. Tuto činnost provádíme již řadu let a naši pracovníci jsou na ni pravidelně školeni.

V rámci servisu chladících zařízení provádíme revize úniku regulovaných látek (viz sekce chlazení).