Měření

Provádíme měření a zaregulování vzduchotechnických sítí a zařízení včetně měření mikroklimatu prostorů. Dále se zabýváme měřením a vyvažování hydraulických soustav - měření a vyvažování hydraulických sítí osazených měřícími armaturami TA, případně pomocí ultrazvukového příložného měřicího přístroje.