Chlazení

Provádíme dodávky a montáž chladicích a klimatizačních zařízení. Rozsah dodávek je od zařízení o malých výkonech až po rozsáhlé celky pro segment technických zařízení budov. Specializujeme se na projekci, dodávky, montáž a servis chladících zařízení, založených jak na systémech přímého, tak nepřímého chlazení. Naši specializovaní montéři montují kromě výše uvedených zařízení i tzv. split zařízení od renomovaných výrobců jako je například Toshiba, Samsung, Mitsubishi, Daikin a podobně, včetně VRF systémů.

Provádíme servis klimatizačních a chladících zařízení včetně pravidelných revizí úniku regulovaných látek stanovených zákonem(u zařízení s množstvím chladiva 3-30 kg jedenkrát ročně, 30-300 kg dvakrát ročně). Osvědčení pro provádění těchto revizí mají tři naši vyškolení pracovníci.

Pro výše uvedené činnosti disponujeme vlastními projekčními kapacitami. Naši projektanti zpracovávají projekční dokumentace všech stupňů a to od studie proveditelnosti až po realizační projekt.

Spolupracujeme s renomovanými výrobci komponent chladící techniky jako jsou Carrier, Güntner, Toshiba a podobně. Navíc máme přímé zastoupení italského výrobce Euroklimat S.p.A. V sortimentu tohoto výrobce jsou chladicí zařízení o chladicím výkonu od 2,2 kW do 1 MW (zdroje chlazené vody) pro průmyslové i komfortní využití, klimatizační jednotky přesné klimatizace a kondenzační jednotky pro VZT zařízení, pracující se systémem přímého chlazení.