Akustika

Provádíme měření hluku ve vnitřních i venkovních prostorech (stacionární zdroje hluku, doprava) včetně měření ve stavební akustice (vzduchová, kročejová neprůzvučnost, doba dozvuku).

Naši specialisté zaměření na problematiku hluku zpracovávají akustické studie v těchto oblastech posuzování:

  • Stacionární zdroje hluku
  • Stavební konstrukce z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti
  • Hluk z dopravy
  • Hluk ze stavební činnosti

Jako jedna z mála firem v České republice patříme od roku 2008 mezi autorizované laboratoře řešící problémy v oblasti stavební akustiky.